Co może zrobić Connect YOU dla użytkownika?

      Enfocus Connect YOU jest jedyną aplikacją, która daje możliwość korzystania z mechanizmu “Adobe Normalizer PDF” w połączeniu z Enfocus PitStop do  kontroli jakości i korekcji plików PDF. Pozwala na przygotowanie zbiorów ustawień, a następnie dostarcza je do klientów w łatwy i przyjazny sposób Jest to tak łatwe jak komenda “drukuj (print)”! Connect YOU eliminuje wszelkie problemy związane z tworzeniem plików PDF do druku. Connect YOU tworzy coś, co nazywa się łącznikiem. Łącznik to aplikacja, w której definiujesz parametry sprawdzenia i poprawki, które mają zostać wykonane.

 • Certyfikowane tworzenie plików PDF
 • Wstępny przegląd i korekty PDF przy użyciu silnika Enfocus Pitstop
 • Niestandardowe wystawianie biletów na podstawie Twoich ustawień
 • Automatyczne dostarczanie plików do niemal każdego typu serwera
 • Twórz nieograniczoną liczbę złączy na własnym komputerze
 • W Connect YOU raz wprowadzasz ustawienia, tworzysz Connector, a potem wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnąć i upuścić, wydrukować lub wyeksportować z ulubionego produktu Adobe Creative Cloud, aby stworzyć doskonały certyfikowany plik PDF do wydrukowania.


Certyfikowany PDF

Certyfikowany PDF to technologia PitStop, która zapewnia „pieczęć zatwierdzenia”, którą można zastosować do pliku PDF, gdy przejdzie on kontrolę w Profilu inspekcji wstępnej.

 • Dowód, że w pliku PDF przeprowadzono kontrolę profilu inspekcji wstępnej
 • Daje pewność co do drukowania plików PDF twórcom i odbiorcom zadań
 • Instaluje wtyczka StatusCheck do programu Acrobat, aby szybko sprawdzić, czy pliki PDF są certyfikowane


Wtyczki Pug-in do programów graficznych

 • Utwórz wtyczkę eksportu do programów Adobe InDesign i Illustrator
 • Wirtualne sterowniki drukarek do tworzenia plików PDF z dowolnej aplikacji
 • Utwórz certyfikowany plik PDF podczas eksportu


Korzystanie z Connect YOU jest bardzo łatwe !

W celu zdobycia większej ilości informacji o Connect YOU, takich jak: wersja testowa, wiedza źródłowa o Connect YOU, proszę skontaktować się z firmą AKON, dystrybutorem Enfocus .