Enfocus StatusCheck

StatusCheck

Enfocus StatusCheck to darmowa wtyczka do programu Adobe Acrobat. To potężne narzędzie pozwala każdemu sprawdzić status certyfikowanego pliku PDF.

StatusCheck jest fabrycznie zainstalowany ze standardowymi profilami PDF używanymi na całym świecie, takimi jak:

  • PDF/X-1a
  • PDF/X Plus
  • PDF/X-3
  • Profile PDF od członków grupy roboczej w Gandawie


Możliwości programu

  • Sprawdza, czy plik jest certyfikowanym PDF
  • Identyfikuje profil PDF używany do inspekcji wstępnej pliku i wskazuje, czy plik pomyślnie przeszedł inspekcję wstępną
  • Umożliwia przeglądanie wszelkich błędów i ostrzeżeń w podsumowaniu
  • Raportu wstępnego
  • Identyfikuje twórców i redaktorów plików
  • Umożliwia przeglądanie dziennika edycji