Do czego służy Auraia?

Rastrowanie Auraia Screening, nazwana od greckiego słowa “piękno – ωραίος” – jest trzecią odsłoną od firmy Hamillroad rastrowania drugiej generacji “Modulowanego Cyfrowo – Digitally Modulated – DM Screening”.  Idealne rastrowanie Auraia, nie tylko osiąga większy poziom szczegółów w obrazie (ekwiwalent rastrowania 450 lpi) dostępnych w rastrowaniu stochastcznym FM, ale również produkuje ultra gładkie tinty i gradienty, które są gładsze niż przy rastrowaniu konwencjonalnym AM. 

Nowa technika rastrowania dla drkuku offsetowego AURAIA (DM)

Auraia Rastrowanie Cyfrowo Modulowane (Digitally Modulated Screening – DM) używa przełomowej technologii, w celu tworzenia unikalnego produktu, który jest dokładniej opisywany jako fuzja najlepszych metod rastrowań takich jak: AM, FM, XM, podczas gdy Auraia nie zawiera ograniczeń i problemów wymienionych metod rastrowania. Dzięki temu maksymalizuje się jakość offsetowej techniki druku i płyt CtP, w olbrzymi sposób poprawia to jakość, stabilność i gamut. Zastosowanie tego rastra umożliwia oszczędności w farbie, w porównaniu z klasycznym rastrowaniem oraz rastrami stochastycznymi i hybrydowymi. 

 

Modulowanie Cyfrowe (Digital modulation – DM)

Używając komputera, przy obecnie dostępnej mocy obliczeniowej, możliwe stało się interpretowanie osobno każdego piksela obrazu, stąd nazwa Modulowanie Cyfrowe. 

DM Screening, moduluje cyfrowo osobno każdy piksel obrazu, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne kontrolowanie punktów w każdej sepracji. Powstająca “stochastyczna rozeta” przeplata rastry w separacjach, eliminując szum oraz efekt moiré.  W dodatku “stochastyczna rozeta” maksymalizuje ilość ilość farby na papierze oraz minimalizuje ilość użytej farby-na-farbę, dając rozszerzony gamut barwny oraz eliminację dryfowania kolorystyki, nawet przy niedostatecznym spasowaniu separacji. 

Ponadto Auraia analizuje każdy piksel obrazu z osobna, w celu zapewnienia, że punkt rastrowy nie będzie zbyt mały do odwzorowania w druku lub zbyt duży, aby był widoczny. Rezultatem jest wysoka jakość, nawet na naświetlarkach CTP z laserem Fioletowym, co uprzednio bylo nieosiągalne. 

Nigdy więcej drukarze nie będą ograniczani przez efekty: niedokładności pasowania, dryfującą rozete, niezdolność uzyskania zgodności odbitki wobec proofa, banding (paskowanie), wahania dot gain, gubienia punktów lub cieni. Od tych aspeptów drukarze zostali uwolnieni, dzięki rastrowaniu Auraia, mogąc osiągać wyborne rezultaty wydruku. 


FILM INSTRUKTARZOWY


 


Przykład rastra Auraia[button style=”enigma_btn_black” size=”enigma_btn_large” btn_disable=”0″ url=”https://akon.com.pl/oferta/oprogramowanie/hamillroad-rastry-tiff-preview/” ]Wróć[/button]