ColorGATE – Digital Proofing

 


Rok założenia: 1997r.

Firma ColorGATE pomyślnie rozwija poligraficzne rozwiązania programowe, oprogramowanie RIP i technologie wydruków próbnych (Proofing) do druku komercyjnego. Posiada rozwiązania dla drukarń cyfrowych, drukarń offsetowych i rolowych, drukarń Flexo oraz studiów DTP.

Podstawowym produktem firmy ColorGate jest ProductionServer. Jest to RIP o modułowej budowie wraz z oprogramowaniem do zarządzania kolorem. Na całym świecie każdego dnia, ProductionServer jest używany przez tysiące zadowolonych użytkowników obrazowania i kontroli cyfrowej. Firma ColorGate jest aktywnie zaangażowana na rynku poligraficznym, od początku swojego istnienia przez 10 lat. Zebrała olbrzymie doświadczenie i praktykę w zakresie zarządzania kolorem i innych problemów poligraficznych. Poprzez SmartControl oferuje praktyczną zgodność ze standardem IPOS (Industry Printing Operation System).

Jako eksperci w zarządzaniu kolorem i kompleksowej kontroli systemów poligraficznych, ColorGate z dnia na dzień uzupełnia praktyczną wiedzę pomocną dla użytkowników końcowych i partnerów, skutkującą dostarczaniem indywidualnych i elastycznych rozwiązań dla różnych wymagań i obszarów zastosowań w poligrafii.

Portfolio rozwiązań ColorGATE obejmuje następujące aplikacje: Campaign Printing, Color Server, Computer to Plate (CTP) oraz Inkjet to Plate, cyfrowy proofing, impozycję, Ink Saving (oszczędzanie farby i atramentu), technologię Computer to Screen oraz Web to Print (W2P).
Firma ColorGATE bardzo mocno angażuje się w prace międzynarodowych organizacji standaryzujących normy dla przemysłu poligraficznego, takich jak ISO, Fogra, GRACoL i ProcessStandard Digital (PSD). Rozwijając swoje rozwiązania, ColorGate jest w ścisłej współpracy z użytkownikami końcowymi, jak również ze strategicznymi partnerami, aby osiągnąć następujące cele: uprościć obsługę plików PDF, udoskonalić zarządzanie kolorami, wprowadzić standaryzację procesów i uczynić je bardziej wydajnymi w tym samym czasie. Redukcja czasu potrzebnego do produkcji poligraficznej to zmniejszenie kosztów.

Oferujemy wysokiej klasy rozwiązania do następujących działów profesjonalnej poligrafii

 

 

PRODUKTY