Sprawdzone i udowodnione doskonałe parametry techniczne druku Waterless

Druk bezwodny jest powszechnie uznawany za oferujący znaczące korzyści w porównaniu z konwencjonalnym mokrym offsetem. Potwierdza to ostatni test porównawczy druku G7®.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Druku Bezwodnego (IWPA) zleciło przeprowadzenie testu w marcu 2011 r. w celu uzyskania aktualnych danych porównujących kilka kluczowych wskaźników jakości druku dla offsetu bezwodnego i konwencjonalnego. Gene Langlais z Capricorn Research przeanalizował wyniki testu i opublikował swoje wnioski w księdze zatytułowanej „A Current Comparison of Waterless Printing to Conventional Lithographic Printing”. Poniżej znajduje się fragment z tego opracowania.

Aktualne porównanie druku bezwodnego z konwencjonalnym drukiem litograficznym: Streszczenie

Chociaż oba procesy drukowania dały akceptowalną jakość komercyjną, proces druku bezwodnego wykazał lepszą wydajność techniczną w kilku obszarach, jak opisano poniżej.

Zarówno w przypadku druku konwencjonalnego jak i Waterless uzyskano akceptowalną jakość wydruków w oparciu o wytyczne G7®.

Ponieważ w obu testach zastosowano metody i zalecenia G7® dotyczące kontroli kolorów, oba zestawy zadrukowanych arkuszy testowych były wizualnie podobne.

Gama kolorów wykazuje nieco większą przestrzeń barw dla druku bezwodnego niż konwencjonalnego.

Kiedy dane IT8 zostały odwzorowane na krzywej przestrzeni barw CIE, w tym porównaniu testowym druk bezwodny wykazał przewagę nad konwencjonalnym w obszarach czerwieni, zieleni i błękitu.

Porównanie zakresu kolorów IT8 pomiędzy drukiem konwencjonalnym i bezwodnym

Konwencjonalny kolor druku pokazany jest na CZERWONO, kolor druku bezwodnego na ZIELONO

Dopasowanie i stabilność kolorów Neutral Print Density Curve (NPDC) jest lepsza w przypadku druku bezwodnego niż konwencjonalnego.

     Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do lepszego dopasowania krzywej CMY Gray do wartości docelowych określonych przez standardy G7® / ISO. Odnotowano również mniejszą liczbę odchyleń od tego ważnego celu podczas pracy maszyny drukarskiej.

     Ponadto, gdy przyjrzymy się tendencjom kolorystycznym w obu seriach dla porównania K przy 50% i CMY Gray przy 50%, po raz kolejny okaże się, że rozkład farby Waterless jest bliższa punktom docelowym dla osiągnięcia Neutralnej Gęstości Szarości – kluczowego czynnika w kontroli kolorymetrycznej dla zgodności z G7®.

Porównanie 50% szarości CMY i 50% szarości K,

Druk konwencjonalny (góra) i Waterles (dół)

Tendencje dla Black 50% i CMY Gray 50% są porównywane na przestrzeni całego nakładu 10 000 arkuszy.

Wykresy te pokazują, że w przypadku druku bezwodnego, CMY 50% szarości jest bliższy wartościom docelowym określonym dla CMY 50% i dla Black 50%, ponadto poszczególne punkty danych wykazują mniejsze rozproszenie wokół zdefiniowanej krzywej trendu.

Z drugiej strony, wykres konwencjonalny pokazuje więcej rozproszonych punktów o większej zmienności i większym oddaleniu od krzywych wartości zadanych.

Waterless okazał się wykazywać ściślejszą kontrolę koloru po sprawdzeniu ΔE.

Patrząc na tendencje stabilności kolorów w obu przebiegach dla wszystkich wartości kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny i szary o neutralnej gęstości CMY), Waterless wydaje się być bardziej stabilny, w oparciu o ściślejsze skupisko punktów danych i z mniejszymi wahaniami w odniesieniu do punktów docelowych, o których mowa. Waterless wykazał również wyższą dokładność w dopasowywaniu ΔE dla RGB i szarości o neutralnej gęstości CMY.

Tendencje odchylenia ∆E

Średnie pomiary Dot Gain/Total Value Increase (TVI) dla arkuszy bezwodnych i konwencjonalnych wydają się wskazywać na pewną przewagę arkuszy bezwodnych.

Gdy zmierzono i uśredniono krzywe przyrostu punktu CMYK, zarówno krzywa czerni, jak i cyjanu wykazała niższy przyrost punktu w arkuszach bezwodnych. Było to widoczne na dużym obszarze (spadek o ~2-5%); Magenta nie wykazała znaczącej różnicy, a Yellow wykazała niewielki wzrost (~1-2%) w obszarach o średniej tonacji. Ta przewaga była widoczna przez cały czas trwania testu, pomimo faktu, że bezwodny czarny i cyjan wykazywały znacznie wyższą gęstość farby (+0,16 dla K; +0,13 dla C; +0,04 dla M; +0,05 dla Y) niż konwencjonalny. (Uwaga: Wartości SID dla farby Watrless były znacznie bliższe wartościom docelowym G7®).

Podczas przygotowania do druku, technologia Waterless wykazała zalety w postaci krótszego czasu przygotowania i mniejszej ilości odpadów papieru.

Czas przygotowania do druku w przypadku druku konwencjonalnego wynosił 35 minut i zużyto 866 arkuszy papieru. W przypadku przygotowania Waterless czas ten wynosił 17 minut i zużyto 466 arkuszy papieru powlekanego (tylko 58,3% papieru użytego podczas rozruchu w porównaniu z przygotowaniem konwencjonalnym). Oznacza to oszczędność 18 minut i 400 arkuszy papieru (25 „x 38” w formacie 100# Gloss).

Podczas pierwszego uruchomienia i planowanych ponownych uruchomień, technologia Waterless wydaje się osiągać i utrzymywać stabilność szybciej niż konwencjonalna. Wszystkie 30 arkuszy po uruchomieniu i każdym ponownym uruchomieniu zostało zeskanowanych w celu dokładniejszej kontroli danych kolorystycznych. Po ponownym uruchomieniu, kolor wraca do wartości docelowych, a różnica pomiędzy tymi dwoma płytami nie jest większa niż kilka arkuszy. Jednakże, po przeanalizowaniu wykresów trendu dla NDPC @75%, wskazują one, że odczyt Dot% dla druku konwencjonalnego wydaje się być bardziej niestabilny, oscylując znacząco z arkusza na arkusz dla CMY Gray, a nawet bardziej dla Black.

Porównanie pierwszych 30 arkuszy papieru dla kolorów K i CMY Gray przy NPDC 75%, konwencjonalnych (u góry) i Waterless (u dołu)