Zastosowanie płyt bezwodnych Toray może spowodować znaczną poprawę wydajności.

Wyeliminowanie roztworu nawilżającego z procesu drukowania umożliwia szybszą konfigurację, łatwiejszą kontrolę i lepszą spójność, co skutkuje jednolitą jakością druku i koloru.

  • Redukcja kosztów bez konieczności stosowania roztworu wodnego, zarządzania ściekami i wałkami nawilżającymi.
  • Szybszy czas przygotowania do druku przy zmniejszonej ilości odpadów
  • Krótszy czas osiągnięcia i utrzymania stabilności podczas rozruchu
  • Lepsza gęstość farby, dająca mniejszą zmienność kolorów w całym nakładzie
  • Doskonałe pasowanie co skraca czas przygotowania produkcji
  • Łatwa adaptacja technologii do istniejącego parku maszynowego i umiejętności drukarzy

Makulatura

Czas przygotowania do pracy

Doskonała kontrola koloru w druku bezwodnym

Kiedy porównuje się trendy stabilności koloru, okazuje się, że druk bezwodny jest bardziej stabilny niż druk konwencjonalny, z ciaśniejszymi skupiskami punktów danych i mniejszymi wahaniami od punktów docelowych. Druk bezwodny wykazał również wyższą wydajność w dopasowaniu do docelowych wartości ΔE .