koncepcja ustawiania STREF farbowych na maszynie offsetowej

InkZone

System InkZone

Automatyczne, wstępne ustawienia stref farbowych, na różnych typach maszyn offsetowych i w pętli pomiarowej ciągła korekta ustawień stref farbowych podczas druku

Co to jest InkZone?

     InkZone to przyszłość dzięki JDF: pliki JDF dostarczane z Workflow, bitmap lub danych CIP3, które zostały skonwer- towane przez DI-Plot do Job Definition Format, są następnie przetwarzane przez InkZone na wymagane wstępne ustawienia stref farbowych dla konkretnej maszyny drukarskiej. Jako bezpośrednia kontynuacja wstępnie ustawionej funkcji, technologia Closed Loop odpowiada za nieprzerwaną (on-line) kontrolę maszyny drukującej i zgodność ze standardami produkcji poligraficznej.

InkZone Move Hardware

     Techkon SpectroDrive (także SectroJet, RS400 i RS800) to bardzo szybki sposób pomiaru pasków kontrolnych od krawędzi arkuszy. Zapewnia precyzyjne rezultaty niezależnie od grubości podłoża do druku. Zautomatyzowany system pomiarowy skanuje cały kolorowy pasek na wydrukowanym arkuszu w ciągu kilku sekund i przesyła bezprzewodowo dane spektralne do InkZone Move, gdzie wyświetlane są wszystkie istotne informacje dotyczące sterowania maszyną drukarską.

InkZone Move Software

     InkZone Move Press: parametry pomiaru dla wszystkich stref farbowych wyświetlane są na ekranie w ciągu kilku sekund. InkZone Move oferuje kompleksowy zestaw narzędzi zapewniających spójność i jednolitość kolorów w całym procesie drukowania. Dzięki obiektywnej, opartej na pomiarach i ocenie paska kolorów w druku arkuszowym, InkZone Move zapewnia kompleksowe podejście do kontrolowania wszystkich czynników związanych z jakością arkuszowego druku offsetowego. InkZone Move Press obsługuje wszystkie marki i modele maszyn drukarskich, umożliwiając operatorom przeglądanie pomiarów i ręczne dostosowywanie ustawień farby. System można także rozbudować do pełnego, w pętli zamkniętej, systemu sterowania (InkZone Loop), zapewniającego automatyczną, jednoczesną regulację stref farbowych we wszystkich strefach maszyny drukującej.

Inkzone perfect

     InkZone Perfect, jest interfejsem między Prepressem a maszyną drukarską. Zapewnia wstępne ustawienie stref farbowych poprzez sieć, dzięki czemu ustawienie koloru odbywa się w ułamku sekund, co zapewnia wyraźny wzrost wydajności. Co więcej, InkZone generuje bazę danych ustawień, umożliwiając wprowadzanie poprawek i ciągłą korektę wyników w czasie. InkZone Perfect, porównuje obliczone wstępne dane z poprawionymi wartościami podczas każdego uruchomienia maszyny. Krzywa kalibracji dla danych warunków drukowania może być stale korygowana i stopniowo zbliża się do wartości optymalnej. Używając odpowiednich komponentów sprzętowych IZ Card, IZ Strip, IZ Tape, IZ eFloppy i IZ Wire, ustawienie stref farbowych za pomocą Ink-Zone Perfect może być realizowane na prawie wszystkich maszynach offsetowych, zarówno starszych jak i nowych.

Inkzone loop

     InkZone Loop wprowadza na rynek niezależne od producentów maszyn, rozwiązanie online do cyfrowego sterowania maszynami offsetowymi. Wspomagany technologią pomiarową InkZone Loop umożliwia automaty- czny pomiar i ocenę pasków kontrolnych, a także ciągłe przesyłanie obliczonych wartości korekcji bezpośrednio do maszyny drukarskiej. Korzystając z zapisanych danych, maszyna drukarska natychmiast rozpoznaje strefę farby, w której kolor jest nieprawidłowy. Oprócz gęstości, InkZone Loop ocenia inne czynniki, takie jak przyrost punktu, itp. Oczywiście InkZone Loop nie tylko działa z CMYK, ale także obsługuje każdy kolor dodatkowy. Porównując rzeczywiste zmierzone wartości z danymi referencyjnymi, IZ Loop oblicza wartości korekcyjne dla druku. Transmisja danych do konsoli może odbywać się za pośrednictwem IZ Card, IZ Strip, IZ Tape lub IZ Perfect, które są niezwykle ważne, jeśli IZ Loop ma być z powodzeniem używany. Im lepsze wstępne  ustawienie, tym wydajniejsza zamknięta pętla pomiarowa!

inkzone connect

     Zespół interfejsów umożliwiających podłączenie różnych maszyn drukarskich do systemu IZ LOOP. Karta InkZone Card służy do podłączenia online maszyn drukarskich MAN Roland i Heidelberg. InkZone Card przejmuje funkcję m.in. Job Memory Card firmy Heidelberg lub karty chipowej MAN Roland i łączy stację sterowania maszyną przez Ethernet ze studiem DTP. InkZone Card akceptuje pliki CIP4/JDF ze studia DTP i konwertuje je na określony format maszyny w celu wstępnego ustawienia stref farbowych. Jako system online, InkZone Card uzupełnia InkZone Box, odnoszące sukcesy na całym świecie rozwiązanie offline, które umożliwia sterowanie maszyną drukarską, nie mającą możliwości automatycznego ustawiania stref farbowych. Dzięki InkZone Strip i InkZone Tape, technologia InkZone może teraz być w pełni wykorzystywana na maszynach offsetowych producentów Akiyama, Komori i Mitsubishi. InkZone Strip zastępuje czytniki pasków magnetycznych zwykle używane w tych maszynach.

InkZone Report

     Podaje informacje w czasie rzeczywistym o różnicy między standardami kolorów a bieżącą jakością drukowania. Pakiet oprogramowania InkZone Report, dostępny jest dla urządzeń pomiarowych X-Rite i Techkon, a także oprogramowania InkZone Move firmy Digital Information, został opracowany w celu analizowania i wyświetlania, w jakim stopniu bieżące prace drukowane odpowiadają standardom branży poligraficznej, takim jak ISO lub inne standardy światowe. InkZone Report umożliwia dostarczanie raportów jakości druku poprzez internet, na różne typy platform komputerowych za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Grafiki w InkZone Report są obliczane na podstawie zeskanowanych danych z paska testowego i konwertowane do formatu HTML. Klikając w określone miejsca na wykresie raportu, użytkownik może natychmiast zobaczyć zeskanowane informacje o kolorze w postaci liczb. Raport InkZone mierzy stabilność kolorowych wydruków i wykrywa zmiany wpływające na jakość wydruków.

Czytaj ulotkę PDF …

Obejrzyj film InkZone …

InkZone Fountain

     Roztwór nawilżający oczyszczany jest przez zestaw czterech filtrów i pompowany z powrotem do zbiornika maszyny offsetowej w doskonałym, zregenerowanym stanie. InkZone Fountain, innowacyjny system oczyszczania roztworu nawilżającego, wykorzystuje zaawansowaną, technologię nanowłókien z ceramicznymi nanowłóknami na matrycy z mikroszkła, pierwotnie zaprojektowanej do zastosowań medycznych, do filtrowania cząstek o wielkości poniżej 2 nanometrów. Szczególnie rekomendowany przy stosowaniu płyt bezprocesowych wywoływanych na maszynie drukarskiej. Zanieczyszczony roztwór nawilżający resztkami farb, pyłu z papieru lub resztkami emulsji z płyt bezprocesowych, są wrogiem każdego drukarza. Do niedawna stabilność procesu druku można było utrzymać jedynie poprzez wymianę roztworu nawilżającego i częste czyszczenie nagromadzonych w zbiorniku zanieczyszczeń. Nigdy więcej. Ten nieefektywny i czasochłonny proces należy już do przeszłości dzięki całkowicie nowemu systemowi oczyszczania.

Specjalistyczny filtr dzięki Nanotechnologii

Roztwór nawilżający przed filtrowaniem i po filtrze.