ALWAN ColorHub

PDF Color Management Server

Alwan ColorHub zapewnia drukarzom w całym środowisku druku zgodność barw, jakości druku i wydajności dzięki posiadanej funkcji automatycznego serwera kolorów.

  • Standaryzacja wyjściowej przestrzeni kolorów,
  • Zoptymalizowana separacja kolorów z wiernością reprodukowanych barw na różnych maszynach,
  • Ulepszone kolory Spotowe i oszczędność farb,
  • Zgodność ze standardami wobec odbitki Proof,
  • Separowanie do przestrzeni więcej niż 4 kolory (opcja HiFi),
  • Oszczędność farb dzięki GCR, Dynamic Maximum Black (DMB) oraz Minimum TAC & Ink Usage (MTIU) Hydra Profiling® (opcja)


Kolory oraz udoskonalenie drukowania

To więcej niż Kolor Serwer! ALWAN ColorHub wraz z wbudowaną dynamiczną technologią, automatycznie optymalizuje przestrzenie barw w obrazach i wielostronicowych plikach PDF. Oprogramowanie wspiera dowolne przestrzenie wejściowe i wyjściowe (RGB, Gray, CMYK, Spot, Multichannel) z dowolnej aplikacji. Poprzez optymalizację plików, ColorHub zapewnia na wyjściu większą przewidywalność i stabilność oraz niezrównaną jakość barw.

Wysoka wierność reprodukcji barw

Technologia HiFi dostarczana przez firmę ALWAN wraz produktem ColorHub, zapewnia konwersje dla kolorów dodatkowych Spot, do wielokanałowej konwersji barw, w celu osiągania szerszych przestrzeni barw (szerokiego gamutu).

Zgodność ze standardami

ALWAN ColorHub wspiera najnowsze standardy przemysłowe dotyczące: jakości barw, profili ICC oraz standardów ISO, które zapewniają standaryzację barw poprzez cały proces produkcji.

Oszczędność farby

ALWAN ColorHub wycofuje z separacji zbędny szary komponent CMY, przez co spada zużycie farby (daje dużą oszczędność). Ułatwia to proces drukowania, a jednocześnie zwiększa jakość. Dla przestrzeni wyjściowych CMYK, optymalizacja farby (ink optimization) może redukować ilość użytej farby/toneru do 30%. W drukowaniu wielokanałowym (HiFi outputs – 15 farb procesowych), ALWAN ColorHub może znacząco optymalizować produkcję z udziałem kolorów dodatkowych Spot redukujących pierwotną ilość, bez pogarszania jakości.

Oszczędność czasu i pieniędzy

ALWAN ColorHub automatycznie analizuje, poddając pliki wejściowe PDF inspekcji wstępnej barw (preflight) gdzie są one optymalizowane, stosownie do potrzeb. Umożliwia to zwiększenie produktywności druku  oraz osiągnięcie szybszego czasu schnięcia farby, jak też szybszego odebrania gotowego wydruku. Optymalizacja farby umożliwia maszynie drukarskiej szybsze drukowanie.


Dopasowywanie kolorów w procesach drukowania dzięki Alwan ColorHub

Webinar Alwan „Mc Dowell”:  Przyszłość drukowania

Broszury produktu

Poniżej prezentujemy informacje techniczne i sposób zastosowania ALWAN ColoHub oraz opis wersji oprogramowania: PrePress, Press, ECO z dostępnymi opcjami.