f.a.q.

SZKOLENIA Z FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA firmy ENFOCUS


Proponujemy różne, tematyczne szkolenia, dotyczące funkcjonalności oprogramowania PitStop Pro, PitStop Server, Switch, Connect, BoardingPass. Celem szkoleń jest ułatwienie użytkownikom pełnego wykorzystania możliwości coraz bardziej skomplikowanego oprogramowania, będącego potężnym narzędziem dla pracowników DTP, wykonujących profesjonalnie przygotowalnię prac do druku. Jeśli szukacie Państwo odpowiedzi na konkretne problemy, proszę zadać pytania, a my dobierzemy odpowiednią tematykę szkolenia. Przykładowe tematy szkoleń znajdą Państwo poniżej.

PitStop Pro jako plug-in do Adobe Acrobat Pro

Poruszmy zagadnienia umożliwiające efektywną pracę w programie Adobe Acrobat Pro. Instalowanie i konfigurowanie PitStop Pro, edytowanie plików PDF, zestaw palet i narzędzi, ustawienia widoku, przegląd i edycja obszaru roboczego, zarządzanie ustawieniami. Zarządzanie własnymi, automatycznymi operacjami na plikach PDF.

Wyjaśniamy pojęcia automatyzacji procedur, tworzenia poleceń niestandardowych i zarządzanie nimi.

Praca z dokumentami PDF i edycja tekstów

Tematy proponowane w tym zakresie szkolenia to:

edycja dowolnego elementu w pliku PDF (ścieżki, obrazy, kolory, warstwy, strony), obszary grafiki, linie cięcia, spady, sprawdzanie właściwości obiektów, funkcje kopiuj–wklej, optymalne formaty, standardy PDF/X-1a, PDF/X Plus, PDF/X-3, problemy przy poprawnym generowaniu plików PDF i jak im zapobiegać. Praca z tekstem to: zaznaczanie tekstu, edycja wierszami, edycja akapitów, zmiana parametrów czcionek, obszary tekstowe zbyt blisko krawędzi strony. Rozdzielczość obrazów, przestrzeń kolorystyczna RGB, CMYK, ICC based color, itp., zastosowane kolory dodatkowe – spot colors, obszary obrysu strony – Page Boxes, Trim Boxes, grubość linii, przezroczystości, warstwy, nadruk – Overprint.

Inspekcja – Preflight i automatyczna korekcja

Sprawdzanie plików PDF i tworzenie listy kontroli jakości, której szczegółowość można dostosować do potrzeb procesu produkcji, sprzętu i klientów. Tworzenie interaktywnych raportów, które wskazują konkretne problemy i dokładnie, gdzie te problemy występują w pliku PDF. Automatyczne korygowanie błędów i ostrzeżeń podczas wstępnego sprawdzania. Uczymy ustawiania parametrów inspekcji, dodawania zadań inspekcji – funkcje “Action List”, tworzenia profili, uruchamiania inspekcji, omawiamy raporty po inspekcji i jak je interpretować, śledzenie błędów, problemów i ostrzeżeń oraz ich wizualne wskazania w dokumencie.

Wyjaśniamy problemy związane z geometrią strony, przezroczystościami, ukrytymi elementami niedrukowalnymi oraz certyfikowaniem plików PDF.

Edycja obiektów

Omawiamy sposób zaznaczania obiektów do edycji, zastępowania obiektów, zmianę parametrów przezroczystości, zmianę koloru tekstu i obiektów wektorowych, obroty, skalowanie i pochylanie obiektów, edycję krzywych, zmianę rozdzielczości obrazów, edycję kolorów, edycję warstw, zmianę geometrii strony lub skali oraz przenoszenie elementów, zmianę fontów, zmianę krzywych tonalnych, jasności i kontrastu, dodawanie znaczników druku, usuwanie elementów z poza wymiarów strony.

Posługiwanie się zadaniami do wykonania – Actions Lists

Tworzenie serii działań do wykonania jednym kliknięciem z biblioteki, typy zadań, wybieranie i zaznaczanie obiektów i elementów według określonych kryteriów, manipulowanie wyborami na wiele sposobów aby wprowadzić pożądane poprawki, umieszczanie nowych obiektów na stronach aby dostosować bieżącą produkcję, tworzenie własnej biblioteki Action Lists, specyficznej do zastosowaniach w naszej produkcji.

Kontrola kolorów w plikach PDF

Pokazujemy jak uzyskać kontrolę nad problemami związanymi ze specyfikacją kolorów w pliku PDF, które wynikają z nieprawidłowych trybów lub nazewnictwa. Pliki PDF mogą zawierać wiele wariantów tego samego koloru, nieprawidłowe tryby kolorów i dodatkowe kanały kolorów. Szkolimy w zakresie umiejętności sprawdzania trybu kolorów, sprawdzania spójności nazewnictwa, ponownego mapowania kolorów, konwersji kolorów, funkcji kolorów spotowych i specjalnych, usuwania tagów ICC i zastosowania funkcji Action Lists do wykonywania tych czynności.

BoardingPass: możliwości, konfiguracja i zastosowanie

Wyjaśniamy sposoby użycia oprogramowania personelowi drukarni mającemu kontakt z klientem, poprzez natychmiastową weryfikację plików PDF do druku. Omawiamy integrację programu z klientem poczty e-mail i sposoby identyfikacji błędów, które wymagają ponownego przesłania pliku do klienta i automatyczne przygotowanie odpowiedzi na wiadomość e-mail. Szkolimy dział obsługi klienta w drukarni, który zyskuje możliwość udzielania szybkich i zrozumiałych informacji zwrotnych na temat pracy. Przygotowanie z wiedzy o druku personelu nie jest wymagane.

Connect YOU: Tworzenie certyfikowanych plików PDF z dowolnej aplikacji

Connect YOU eliminuje wszelkie problemy związane z tworzeniem plików PDF do druku. Omawiamy tworzenie Certyfikowanych plików PDF, wstępny przegląd i korektę plików PDF przy użyciu silnika Enfocus Pitstop, automatyczne dostarczanie plików do niemal każdego typu serwera, tworzenie nieograniczonej liczby kanałów połączeń na własnym komputerze, wprowadzanie ustawień, tworzenie połączeń Connect oraz sposób przesyłania danych aby wydrukować lub wyeksportować plik np. z produktu Adobe Creative Cloud, aby stworzyć certyfikowany plik PDF do wydrukowania.

PitStop Server jako automatyczny Preflight i korekcja PDF

Omawiamy konfigurowanie aplikacji i sposoby wykorzystania istniejących profili Action Lists PitStop, zautomatyzowany preflight i korektę plików PDF, spłaszczanie przezroczystości w plikach PDF, zarządzanie kolorami, automatyczne wysyłanie i odbieranie plików przez FTP i e-mail, sortowanie plików, zmianę nazwy i archiwizację, dzielenie i łączenie plików PDF, kompresowanie i rozpakowywanie prac i folderów.

Switch jako platforma automatyzacji obiegu dokumentów do druku

Omawiamy konfigurowanie aplikacji i sposoby projektowania i tworzenia sieci połączeń logicznych pomiędzy różnymi aplikacjami na bazie hot-folderów różnych aplikacji. Pokazujemy sposoby wykorzystania JavaScript i integrację różnych programów w zależności od potrzeb np. MIS, Web To Print, Impozycja, Online Proofing, RIP, Archiwizacja itp. w jeden logiczny system.

Jesteśmy w stanie dobrać zakres szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta, w celu rozwiązania problemów z jakimi się obecnie boryka.