f.a.q.

Szkolenia z zakresu konfiguracji i obsługi programów firmy alwan

Prowadzimy szkolenia z zakresu konfiguracji i obsługi oprogramowania firmy ALWAN. Wiedze tą uzupełniamy praktycznymi aspektami dotyczącymi problemów standaryzacji druku, zoptymalizowania separacji kolorów i optymalizacji pokrycia farbą formy drukowej dzięki GCR, Dynamic Maximum Black (DMB) oraz Minimum TAC & Ink Usage (MTIU) oraz poprawy zgodności, jakości i stabilności kolorystycznej, zgodności kolorów spotowych, zgodności z normami ISO 12647, ISO 15339 i G7®. Wskazujemy też jak dokonać kontroli jakości odbitek próbnych i wydruków.

Alwan ColorHub – Serwer zarządzania kolorem w pliku PDF

Poprawa dopasowania kolorów oraz jakości druku i wydajności na maszynach drukujących. Wdrożenie znormalizowanej, wyjściowej przestrzeni kolorów w pliku PDF, zoptymalizowanie separacji kolorów z poprawą ich jakości, dopasowanie wydruków próbnych do druku, druk wielokolorowy (opcja HiFi) oraz oszczędność farby.

Alwan PrintStandardizer – Serwer kontroli druku

Poruszamy tematy drukowania według standardów oraz poprawę zgodności kolorystycznej, jakości, stabilności i wydajności maszyn drukujących. Następne problemy to spójne i powtarzalne kolory, zgodność procesu druku, stabilność drukowania, zgodność kolorów spotowych, zgodność z normami ISO 12647, ISO 15339 i G7®, oszczędność czasu i kosztów oraz monitorowanie i raportowanie druku w czasie rzeczywistym (Alwan Universal Web Interface).

Alwan PrintVerifier – Ocena przygotowania pracy, druku i koloru

Przedstawiamy w jaki sposób dokonujemy sprawdzenia, czy odbitki próbne i wydruki spełniają oczekiwania klientów. Poruszamy problemy kontroli jakości odbitek próbnych i wydruków, kontroli procesu druku, kontroli kolorów spotowych i CMYK oraz zdalne raportowanie (Alwan Universal Web Interface).

Alwan LinkProfiler – Profile ICC DeviceLink

Poruszamy zagadnienia wykonywania profili, które pozwalają drukarniom na tworzenie zaawansowanych i dokładnych profili ICC DeviceLink. Pozwalają one na uzyskanie ulepszonych kolorystycznie cyfrowy odbitek próbnych i dokładne dopasowanie wizualne kolorów z maszyny drukującej. Poruszamy też zagadnienia oszczędności farby.

Jesteśmy w stanie dobrać zakres szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta, w celu rozwiązania problemów z jakimi się obecnie boryka.