Alwan LinkProfiler

Profile ICC DeviceLink

ALWAN LinkProfiler służy do tworzenia profili ICC typu „Device Link”, które pozwalają studiom prepress oraz drukarniom na tworzenie wysokiej jakości profili ICC DeviceLink.

  • Ulepszone dopasowanie kolorów do Proofa cyfrowego.
  • Dokładne dopasowanie koloru druku do Proofa.
  • Oszczędność farby.


Do precyzyjnego i spójnego zarządzania kolorami niezbędne jest używanie dokładnych profili ICC dla wszystkich urządzeń, które przetwarzają kolory. Nawet prawidłowo zeskanowany obraz może na przykład być nieprawidłowo wyświetlany na ekranie, jeśli nie ma precyzyjnego profilu skanera. Wynika to z różnic między skanerem a oprogramowaniem wyświetlającym ten obraz. Niewłaściwy sposób wyświetlania może z kolei prowadzić do zupełnie niepotrzebnych i czasochłonnych, a niekiedy wręcz destrukcyjnych „korekt” obrazu, który w rzeczywistości ma dobrą jakość. Dzięki dokładnemu profilowi skanera program do importowania obrazów jest w stanie zniwelować wszelkie różnice między skanerem i monitorem, a w konsekwencji wyświetlić kolory faktycznie zarejestrowane przez skaner.

System zarządzania kolorami korzysta z następujących typów profili:

  • Profile monitorów
  • Profile urządzeń wejściowych
  • Profile urządzeń wyjściowych


Profile w pliku PDF określają konkretną przestrzeń kolorów RGB lub CMYK danego dokumentu. Dzięki przypisaniu do dokumentu odpowiedniego profilu, aplikacja może przekazać dalej dokładne dane o rzeczywistym wyglądzie kolorów w tym dokumencie. Profile ICC to ustandaryzowany sposób zapisu informacji niezbędnych do przeprowadzenia transformacji barw. Profile ICC urządzeń zawierają informację o 3 podstawowych zmiennych:

  • gamut – barwa i jasność
  • zakres dynamiki – barwa i jasność punktów bieli i punktów czerni
  • charakterystyka tonalna urządzenia


Profil Device Link to specjalny rodzaj profilu ICC, który konwertuje przestrzeń kolorów sygnału wejściowego urządzenie bezpośrednio w przestrzeń kolorów urządzenia wyjściowego np. maszyny drukującej. Profile Device Link pozwalają na bezpośrednią konwersję z przestrzeni barwnej jednego urządzenia do przestrzeni drugiego urządzenia. Podstawą tworzenia profilu Device Link jest zatem zawsze zwykły profil ICC. Profil Device Link może być na przykład profilem typu CMYK-CMYK.

Profile typu Device Link stosowane są przez RIP’y, serwery kolorów i inne systemy do zaawansowanego przetwarzania. Profil jest na tyle dokładny na ile dokładne są pomiary na podstawie których powstał. Dzięki profilom Device Link możemy np. skutecznie przenosić drukowane prace na różne maszyny drukarskie i podłoża z tym samym efektem końcowym, dotyczącym jakości druku. Dlatego ALWAN LinkProfiler jest doskonałym narzędziem do wykorzystania w drukarni, która posiada kilka różnych maszyn drukujących pozwalając na druk na każdej z nich z tą samą kolorystyką. Należy jednak pamiętać, że każdy profil Device Link może być używany tylko dla określonej kombinacji źródła i profilu docelowego, dla których został utworzony.