Alwan Print Standardizer


 

Alwan Print Standardizer umożliwia drukarniom druk względem standardów, zapewniając zgodność kolorystyczną między urządzeniami drukującymi.
Zyskuje się wtedy na jakości, stabilności i produktywności, poprzez w pełni zautomatyzowany serwer standaryzacji/kalibracji drukowania.


Co robi Print Standardizer ?


Alwan Print Standardizer umożliwia drukowanie w oparciu o standardy w celu zapewnienia zgodności kolorystycznej urządzeniom drukującym, gwarantuje jakość, stabilność oraz produktywność z pełni automatyczną kontrolą procesu oraz Serwerem Kalibracji.

  • Spójne i powtarzalne barwy.
  • Przewidywalność koloru.
  • Zgodność ze standardami.
  • Oszczędność czasu.
  • Oszczędność kosztów.
  • Zdalne monitorowanie kontroli jakości.
  • Zgodność z ISO 12647, ISO 15339 oraz G7.

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym poprzez Alwan Uniwersal Web Interface.

Edycje, Opcje

BROSZURA


FILM INSTRUKTAŻOWY


Matching Colors Across Printing Processes with Alwan PrintStandardizer!

 

 

 


DOWIEDZIONA JAKOŚĆ


Komunikacja w Workflow
Alwan Print Standardizer rozpoznaje oczekiwania klientów (wyznaczone cele oraz tolerancje) w dostarczanych pracach, w celu precyzyjnej kontroli druku.

Spójność i powtarzalność barw
Alwan Print Standardizer pozwala na osiąganie spójnych i doskonałych rezultatów drukowania z użyciem farb CMYK, Spot oraz drukowania barw więcej niż 4 farbami,  np. Multicolor. Oprogramowanie pomaga również w utrzymywaniu zgodności kolorystycznej w obrębie danej pracy, jak też z nakładu na nakład.

Wysoka jakość Reprodukcji Koloru
HiFi od firmy Alwan zapewnia kolorom dodatkowym Spot, na konwersje do szerokiemu gamutu barw (multichannel). Pozwala to sprostać zamówieniom, o najwyższych oczekiwaniach drukowania żywych kolorów. Daje też możliwość dokładności odwzorowania kolorów reprodukcji kolorów spot oraz korporacyjnych.

Zapewnianie kontroli jakości
Lokalne raportowanie oraz zdalne, umożliwia nieprzerwany nadzór prac użytkownika i urządzeń.

 


DOWIEDZIONA JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ


Zgodność ze standardami
Alwan Print Standardizer wspiera międzynarodowe standardy, Specyfikacje (G7 ® & ISO 12647 & ISO 15339/CGATS TR016) oraz własne wewnętrzne standardy druku. Kalibracja do standardów daje użytkownikowi możliwość szybkiego osiągania zdolności między wzorcem proof, a oczekiwanymi barwami w trakcie druku.

Oszczędność czasu
Alwan Print Standardizer (APS) jest dokładnym, zautomatyzowanym i ustandaryzowanym rozwiązaniem, które poddaje korekcie krzywe Dot Gain i balans szarości, eliminując ręczne systemy/mechanizmy i związane z tym ludzkie błędy. APS jest łatwy do użycia w produkcji, nie ma konieczności stosowania specyficznego paska pomiarowego lub dedykowanej sesji standaryzacji.

Oszczędność kosztów
Alwan Print Standardizer pomaga na eliminowanie powtórek świecenia płyty, oszczędzając straty papieru, powstające wobec sprostania wymaganiom kolorystycznym klienta. Oszczędności są bezpośrednie i policzalne.