ALWAN PrintVerifier

Ocena procesu, druku i koloru

ALWAN PrintVerifier umożliwia sprawdzenie klientom oraz drukarzom, zgodności ze wzorcami Proof wydruków z maszyny drukarskiej w celu spełnienia standardów dotyczących kolorystyki i jakości.

  • Kontrola jakości druku oraz raportowanie.
  • Stabilny druk, kontrola kolorów Spotowych.
  • Przewidywalność procesu druku.
  • Zgodność druku z ISO 12647, ISO 15339 lub G7®.
  • Monitorowanie prac w czasie rzeczywistym, dzięki Alwan Universal Web Interface.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy.


Kontrola procesu i zgodność

ALWAN PrintVerifier dzięki pomiarom koloru, sprawdza zgodność wydruków z takimi elementami jak: pola pełne, pola rastrowe, balansy szarości oraz krzywe tonalne. Ocena procesu może zostać dokonana zgodnie z: G7®, ISO15339/CGATS TR016, ISO 12647-2/3 lub wg własnych kryteriów klienta.

Zapewnienie jakości

Alwan PrintVerifier identyfikuje cele pracy, dzięki Alwan Job Color Ticket, który jest współdzielony z Alwan ColorHub oraz Alwan PrintStandardizer.  ALWAN PrintVerifier ocenia zgodność i dostarcza raport w formacie PDF, etykietę pracy oraz raporty w formacie XML.

Kontrola druku i zgodność

ALWAN PrintVerifier mierzy oraz sprawdza Twoją wyjściową jakość druku. Ocena druku może zostać przeprowadzona zgodnie z: ISO 15339/CGATS TR016, ISO 12647-7/8 lub wg własnych kryteriów klienta.

Kontrola druku i zgodność miejsca

Alwan PrintVerifier mierzy/sprawdza kolory Spot oraz kolory korporacyjne „Brand (Device)”, na wydrukowanych produktach lub na pasku pomiarowym. Ocena koloru może zostać przeprowadzona zgodnie z: ISO 15339/CGATS TR016 lub wg własnych kryteriów klienta

Broszury produktu

Poniżej prezentujemy informacje techniczne i sposób zastosowania ALWAN PrintVerifier oraz opis wersji oprogramowania z dostępnymi opcjami.