Istnieją cztery kluczowe korzyści środowiskowe wynikające z drukowania bez wody:

  • Zrównoważona gospodarka wodna – coraz bardziej paląca potrzeba w każdym miejscu
  • Brak zrzutu zanieczyszczonej wody – brak roztworu nawilżającego, brak zarządzania ściekami
  • Zmniejszona ilość roztworów i środków chemicznych w procesie obróbki płyt – zminimalizowana ilość lotnych związków organicznych (VOC)
  • Zrównoważona ekologia wykraczająca poza ISO czy FSC

Woda stanie się najbardziej pożądanym zasobem na świecie jeszcze za naszego życia. Szacuje się, że do roku 2025, 66% lub dwie trzecie ludności świata będzie żyło z poważnym niedoborem wody. W tym świecie, nasze proste przesłanie do branży drukarskiej, jak również do społeczności kupującej druki jest następujące: W druku bezwodnym chodzi o oszczędzanie wody. Nie ma nawilżania, ścieków ani chemikaliów emitujących lotne związki organiczne. Jest to rozwiązanie zdrowsze z ekologicznego punktu widzenia.

                                                  60-80% redukcji lotnych związków organicznych


Druk bezwodny jest procesem odpowiedzialnym ekologicznie, który wzbogaci Twoje portfolio

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że drukarnie wysuwają te same „zielone” żądania: posiadanie certyfikatu ISO i FSC, zasilanie energią ze źródeł odnawialnych i oferowanie recyklingu. Wszystkie te twierdzenia są istotne i przekonujące, ale prawda jest taka, że druk bezwodny przewyższa i ulepsza wszystkie te twierdzenia


Całkowita eliminacja roztworu zwilżającego zawierającego IPA i inne zanieczyszczenia

    Warstwa gumy silikonowej na powierzchni płyty bezwodnej odpowiada roztworowi zwilżającemu w druku konwencjonalnym i służy do odpychania farby. Dzięki temu druk bezwodny całkowicie rezygnuje ze stosowania roztworu nawilżającego, który zawiera szkodliwe substancje. Ścieki z roztworu nawilżającego przekraczają standardowe wartości BZT, ChZT i inne elementy określone w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczania wody.

Znaczne zmniejszenie ilości odpadów papierowych

     Ponieważ druk bezwodny nie wymaga regulacji roztworu nawilżającego, czas narządzania, od przygotowania płyty (zamontowanie płyty drukarskiej na maszynie drukarskiej) do uruchomienia druku (właściwego drukowania) jest krótszy niż w przypadku druku mokrego. W związku z tym w procesie przygotowania powstaje tylko niewielka ilość makulatury. Poniższa tabela przedstawia rzeczywiste wartości zmierzone przez Drukarnię A przy zastosowaniu zarówno druku bezwodnego, jak i druku mokrego. Tabela pokazuje wielkość redukcji makulatury osiągniętej dzięki zastosowaniu druku bezwodnego. Wiele firm poligraficznych używa tych danych jako wartości docelowych w procesie certyfikacji ISO 14001.