Bezwodne płyty Toray oferują ostrzejsze punkty, wyższą rozdzielczość i szerszą przestrzeń barw niż konwencjonalne płyty offsetowe.

  • Zmniejszony przyrost punktów
  • Najwyższą rozdzielczość, druk soczewkowy i stochastyczny FM
  • Szersza przestrzeń barwna z bogatszymi i pełniejszymi kolorami
  • Jednolitą i stabilną jakość druku i koloru
  • Doskonałe pasowanie i pokrycie farbą
  • Eliminacja efektu „fan out” i rozciągania papieru z powodu roztworu nawilżającego podczas drukowania cienkich materiałów.


Zredukowany przyrost punktu

Stała gęstość farby

Szersza przestrzeń kolorów

Doskonałe pasowanie