Pit Stop ServerZautomatyzuj swoje workflow


Narzędzia do manualnej edycji takie jak PitStop Pro są zdumiewająco użyteczne, przy korekcji plików PDF, czyniąc je możliwymi do użycia bez błędów w produkcji.

PitStop Server daje tą samą funkcjonalność ale w bardziej zautomatyzowany sposób; użycie odpowiednich folderów do przeglądania pozwala na automatyczną inspekcję i korekcję dużej ilości plików PDF.

Łatwo jest sobie wyobrazić, jak może zostać zautomatyzowana inspekcja wstępna przy użyciu PitStop Server, gdy korzyści są znacznie większe:

  • Naprawa wspólnych problemów w plikach PDF
  • Dostosowywanie barw w plikach PDF w odniesieniu do konkretnego urządzenia wyjściowego
  • Dodawanie znaczków, znaków wodnych i schematycznego tła (background templates)

PitStop Server jest zbudowany w oparciu o przemysłowy standard jakim jest silnik inspekcji wstępnej firmy Enfocus w celu sprawdzenia wszystkich aspektów twoich plików PDF i wykrycia brakujących/uszkodzonych fontów, niewłaściwych kolorów, obiektów nie posiadających spadów i wielu innych problemów…

Wspiera takie standardy jak PDF/X, specyfikację Ghent PDF Workgroup oraz profile utworzone przez zrzeszonych wydawców i drukarnie.

Możliwe jest wygenerowanie raportu z listą problemów, napotkanych w Twoich plikach; PitStop Server wspiera te same przyjazne użytkownikowi raporty jak z Pit Stop Pro, ale również umożliwia na generowanie raportów w formacie  XML.


Command-Line Interface


Jeśli potrzebny jest inny rodzaj integracji to CLI (command-line interface) zawarty w PitStop Server jest w stanie to spełnić.  Łatwy tryb pozwala na natychmiastową integrację  takich aspektów jak preflight i auto – korekcja ze standardowymi ustawieniami, podczas gdy tryb zaawansowany pozwala na pełne dostosowanie przy użyciu integracji sterowanej formatem XML.


PitStop Server w połączeniu z bardzej zautomatyzowanymi systemami  workflow


PitStop Server dopasowuje się łatwo z Enfocus Switch  w celu umożliwienia inspekcji i  auto-korekcji plików PDF w całkowicie zautomatyzowanym workflow studia DTP.

Pliki PDF automatycznie ściąga z serwerów FTP lub odbiera je poprzez pocztę e-mail. PDF’y poddawane są inspekcji wstępnej oraz automatycznie powiadamia naszych klientów  o problematycznych pracach. Połącz możliwości PitStop Server’a z innymi kluczowymi narzędziami, w celu integracji: plików PDF, z zarządzaniem barwą i optymalizacją przestrzeni barw, z optymalizacją obrazków, z proofing’iem, impozycją i wiele więcej.


Pit Stop Server

Nowe raportowanie "XML report PitStop Server", zostało udoskonalone poprzez raportowanie "XML report v3". Raportowanie zostało opracowane w oparciu o potrzeby klientów końcowych oraz wdrożeniowców.
Nowa struktura pliku XML, czyni ten format łatwiejszym w obsłudze, kiedy używane są "XPaths" oraz "parsing report" (analiza składniowa), w celu uzyskania danych.
Lepsza integracja z Enfocus Switch. Nowy konfigurator PitStop Server dostarcza znany iterface PitStop Server, również w środowisku Switch'a.
Nowa funkcjonalność to dodawanie kodów kreskowych do plików PDF. Ta lista akcji (Action List) wspiera ponad 100 różnych typów kodów kreskowych, włączając w to: kody kreskowe 2D takie jak QR
i Datamatrix, zbiór kodów typu „International Postal Barcodes” oraz kody kreskowe GS1. Zawarta funkcjonalność, umożliwia zmianę wartości ustawienia redukcji szerokości kodu kreskowego lub jeśli jest wymagana to również procentową zmianę wielkości.

Dodano nowe sprawdzenie, w celu wykrycia najmniejszych punków druku, jakie są możliwe do wydrukowania. Takie sprawdzenie identyfikuje bardzo delikatne siatki/tinty, które mogą być problematyczne w druku. Próg tolerancji tej detekcji jest konfigurowalny, dla każdej separacji z osobna.
Jest to bardzo użyteczne, w celu odfiltrowania niechcianych i zbyt małych punktów lub siatek w obrazie. Również jest to pomocne,
w przygotowaniu prac do druku fleksograficznego.
Akcje Pantone Color. Kolory Pantone stale są wyzwaniem dla klientów, szczególnie poprzez dostępność różnych alternatywnych wartości CMYK oraz Lab. Za sprawą różnych rodzajów oraz wersji tych oprogramowań, z których pochodzą definicje kolorów Pantone,
te akcje pozwalają rozwiązać problemy dotyczące niejednorodności. Dodaliśmy nową funkcjonalność, która daje możliwość większej kontroli nad kolorami Pantone, pozwalając użytkownikom na automatyczną zmianę nazw i mapowanie do właściwej biblioteki Pantone,  przy użyciu oficjalnych zbiorów kolorów Pantone.
Raport rodzaju koloru (color type report). Specjalny nowy rozdział
w raporcie inspekcji PitStop Pro, który emuluje DFE, przez co wskazuje użytkownikowi, czy strony są puste, czarno-białe lub CMYK. Jest to wyjątkowo użyteczne dla użytkowników, którzy są rozliczani za klik/za koloro-odbitkę, w swoich cyfrowych urządzeniach drukujących.


Pozostałe funkcjonalności obecne od poprzednich wersji oprogramowania Pit Stop Server


Restrykcje w Preflight


Jest to jedna z najbardziej znaczących zmian w ciągu ostatnich 15 lat, od momentu stworzenia Pit Stop Pro. PitStop Server pozwala na sprawdzenia i naprawy włączając w to Preflight Profile, który może zostać ograniczony do konkretnych/wybranych aspektów PDF'a. Dla przykładu: PDF Page Box, konkretna strona lub kilka stron, konkretna strona lub specyficzny element pliku PDF, nawet mogą zostać sprawdzone różne warstwy w obrębie PDFa, na różne sposoby w zależności os potrzeb użytkownika. Ogromnymi stały się obecne teraz opcje, dające możlilwość dostosowania inspekcji do własnych potrzeb


Automatyczne tworzenie spadów


Nasi klienci zgłaszali, że brak spadów jest nadal poważnym problemem.  Mamy przyjemność oznajmić, że oto właśnie najnowszy PitStop 13  potrafi automatycznie dodawać spady w plikach PDF!

  • Dodaje lustrzane indywidualne obiekty bliskie lub przecinające obrys linii pomocniczych Trim Box, w konsekwencji tworząc potrzebny spad;
  • Obiekty te są w całości edytowalne w celu ręcznej korekty, jeśli to konieczne;
  • Spady (bleed) mogą być generowane dla różnych obiektów lub całych stron oraz dokumentów;


Przystosowanie powiadomień Inspekcji w osobisty sposób


W PitStop 13, wiadomości mogą być dostosowane, aby sprostały  wymaganiom potocznych określeń, które mogą zawierać  osobiste dodatkowe sugestie lub zupełnie zmienione brzmienie powiadomień, wedle własnych upodobań. W dodatku powiadomienia z inspekcji, mogą zostać przetłumaczone na język, który nie jest obecnie wspierany przez  PitStop.

Tworzenie i edycja List Akcji bezpośrednio w PitStop Server

PitStop Server 13, nie będzie dłużej potrzebował PitStop Pro w celu tworzenia i edycji Listy Akcji (Action lists). Możesz to teraz zrobić bezpośrednio z poziomu panelu obsługi użytkownika (interface) w PitStop Server.


Pozostałe udoskonalenia w Pit Stop Server v13


  • PitStop Server CLI, posiada obecnie możliwość konwersji plików PDF do formatu JPEG oraz PNG.
  • Funkcjonalność ta jest również dostępna w oprogramowaniu Enfocus Switch [link do zakładki Enfocus Switch], dzięki nowemu configurator'owi – PDF2Image – który jest automatycznie instalowany wraz z PitStop Server'em.
  • Obejrz pełen artykuł: what's new in PitStop Server 13

Obejrzyj kluczowe funkcjonalności


Serwis brakujących czcionek

Raportowanie zużycia farby

Spłaszczarka przezroczystości


Wróć